New Age: Nowa era czy stare kłamstwo? BARDZO WAŻNE!

New Age jest awangardą współczesnego spirytyzmu. Stanowi zlepek okultyzmu, religii wschodu, mitologii, pop-psychologii, gnostycyzmu i chrześcijaństwa – hybrydę godną symbolu Smoka, który w Apokalipsie reprezentuje pogaństwo, z którego ruch New Age przejął astrologię, numerologię, szamanizm, wróżbiarstwo i inne.

Ruch ten charakteryzuje fascynacja kryształowymi kulami, aurami, piramidkami, czakranami, UFO, magią, parapsychologią, mediumizmem. Posiada on kilka stopni zaangażowania. Pierwszy obejmuje ekologię, zdrową żywność, alternatywną medycynę, itp. Drugi jogę, transcendentalną medytację, kontrolę umysłu. Trzeci zaś kontakt z duchami przy pomocy transu czy wizualizacji.

Bardzo ważny temat, ponieważ new age jest jedna z głównych broni szatana w tych czasach, przygotowujacych człowieka na zejście antychrysta i przyjęcia go jako Jezusa Chrystusa, prawdziwego Zbawiciela. Proszę ten jak i przyszłe artykuły na temat szatańskiego new age wklejać gdzie tylko można i informować o tym temacie jak największa liczbę osób. Chyba, że ci nie zależy na innych ludziach i chcesz, aby zostali zwiedzeni i odciagnięci od Boga, Jezusa Chrystusa i Pisma Świętego, dajac wiarę szatanowi, że te wszystkie rzeczy sa aż i tylko kłamstwem. 

Fragment pochodzi z książki: Jonatana Dunkel „Apokalipsa: Ostatnie wydarzenia na ziemi w proroctwach Pisma Świętego”.

New Age: Nowa era czy stare kłamstwo? 

New Age jest awangardą współczesnego spirytyzmu. Stanowi zlepek okultyzmu, religii wschodu, mitologii, pop-psychologii, gnostycyzmu(1) i chrześcijaństwa – hybrydę godną symbolu Smoka, który w Apokalipsie reprezentuje pogaństwo, z którego ruch New Age przejął astrologię, numerologię, szamanizm, wróżbiarstwo i inne.

Ruch ten charakteryzuje fascynacja kryształowymi kulami, aurami, piramidkami, czakranami, UFO, magią, parapsychologią, mediumizmem. Posiada on kilka stopni zaangażowania. Pierwszy obejmuje ekologię, zdrową żywność, alternatywną medycynę, itp. Drugi jogę, transcendentalną medytację, kontrolę umysłu. Trzeci zaś kontakt z duchami przy pomocy transu czy wizualizacji.

Wbrew swej nazwie New Age (Nowa Era) nie jest niczym nowym. Jego filary – komunikacja z duchami za pośrednictwem medium i wiara w nieśmiertelną duszę są stare jak świat. Lucyfer jako pierwszy użył medium – węża, aby sprzedać Adamowi i Ewie dwa kłamstwa, które stały się fundamentem ruchu New Age: „Na pewno nie umrzecie” i „Będziecie niczym Bóg” (Rdz.3:4-5). Ściągnęły one na świat wszystkie znane nieszczęścia. Dziś także mogą unieważnić wszystko, co Bóg uczynił dla nas w Chrystusie.

Reinkarnacja 

Według tej teorii człowiek nie umiera, lecz w kolejnym wcieleniu rodzi się stworzeniem gorszym lub lepszym, bo reinkarnacja opiera się na hinduskim prawie karmy, które wymaga zapłaty za uczynki popełnione w poprzednich wcieleniach.

Na pozór wydaje się to sprawiedliwe, faktycznie jednak bynajmniej nie rozwiązuje problemu zła. Usprawiedliwia go tylko i prolonguje, gdyż osoba, która popełnia zło musi stać się ofiarą podobnego zła w kolejnym wcieleniu. W pewnym uproszczeniu: bijący żonę mąż musi powrócić jako żona bita przez męża!

W prawie karmy nie ma łaski ani przebaczenia, jakie niesie Ewangelia Chrystusa. Jeśli człowiek spełnia dobre uczynki prawo karmy obiecuje mu kolejne wcielenie w przyjemnych okolicznościach, natomiast jeśli prowadzi złe życie, wówczas ponowne wcielenie będzie dla niego niemiłą niespodzianką.

Czy tego nauczał Pan Jezus? Czytamy, że obok Niego zawisł na krzyżu przestępca. Czy Jezus powiedział owemu łotrowi, że zgodnie z prawem karmy zbiera, co siał? Czy Jezus potępił go na pożałowania godne życie w kolejnym wcieleniu, jak uczy prawo karmy? Nie. Pan Jezus widząc jego nawrócenie, zapewnił go o przebaczeniu i łasce, obiecując: „Będziesz ze Mną w raju” (Łk.23:43).

Proces reinkarnacji ma prowadzić do boskości przez samodoskonalenie się w kolejnych wcieleniach. Reinkarnacja, jako proces samodoskonalenia, znosi potrzebę przyjęcia ofiary Chrystusa, a z nią łaski Bożej. Przypomina w tym bezkrwawą ofiarę Kaina, który zastąpił baranka własną ofiarą, bo był zbyt dumny, aby przyjąć Bożą drogę zbawienia (Rdz.4:3-5).

Biblia stwierdza wyraźnie: „Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr.9:27). Słowa te wykluczają nie tylko kolejne wcielenia, ale życie w jakiejkolwiek formie przed zmartwychwstaniem! Biblia mówi, że „zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz.6:23), a nie niższa forma życia. Apostoł Jan napisał: „Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia” (1J.5:12).

Ze względu na powyższe stwierdzenia, Pismo Święte i reinkarnacja nie mogą być prawdą równocześnie, gdyż wykluczają się wzajemnie. Reinkarnacja odrzuca Dobrą Nowinę, zaś Ewangelia odrzuca reinkarnację. Tylko nieznajomość Ewangelii sprawia, że wielu chrześcijan akceptuje ten hinduski koncept.

Niektórzy entuzjaści reinkarnacji próbują złożyć „winę” za milczenie Biblii w tej sprawie na kościół katolicki, który rzekomo we wczesnych wiekach usunął z Biblii wspierające ją teksty. W Qumran wydobyto na światło dzienne księgi starotestamentowe, starsze niż samo chrześcijaństwo. Niezależnie odkryto kopie ksiąg nowotestamentowych z pierwszych dwóch wieków. Znaleziska te wykluczyły mrzonki o usunięciu z Biblii jakichś tekstów. Utrzymują je dalej tylko ludzie niezorientowani w temacie.

Transkomunikacja

Transkomunikowanie (kanalizowanie) stało się intratnym biznesem. W samym Los Angeles pracuje ponad tysiąc doradców meta-psychicznych (ang. channelers).(2) Jej celem jest nawiązanie kontaktu ze światem duchowym, a środkiem do tego są odmienne stany świadomości.

Odmienne stany świadomości to rodzaj transu, który prowadzi do uśpienia procesu krytycznego myślenia i zatarcia kontaktu z rzeczywistością. Ma otworzyć człowieka na wewnętrzne, „wyższe ja”, czy też na wpływ duchowych przewodników. Stany te można osiągnąć m.in. za pośrednictwem medytacji, wizualizacji, deski do wywoływania duchów, hipnozy, narkotyków, specjalnego oddychania, mantry, a nawet śpiewania w kółko tej samej zwrotki.

Stany te pociągają ludzi sekularnych, gdyż pozwalają na duchowe przeżycie bez społeczności z Bogiem. Niestety w ten sposób ludzie bezwiednie poddają umysł inteligentnym duchowym mocom, które nie są przyjazne ludziom. Ruth Montgomery, jedna z czołowych mediów i pisarek ruchu New Age, przyznaje, że mediumizm „otwiera drzwi przez które mogą wejść pełne zła, złośliwe duchy.”(3)

Istnieją uderzające podobieństwa między transkomunikowaniem a fenomenem zdemonizowania, co dowodzi związku między nimi. Zwróćmy uwagę na słowa Madame Heleny Bławackiej, jednej z pionierek ruchu New Age, która przez całe życie praktykowała transkomunikację, pismo automatyczne i inne okultystyczne formy mediumizmu:

„Mogę powiedzieć tylko tyle, że moje natchnienie definitywnie przychodzi z zewnątrz, co więcej, ktoś wtedy wchodzi we mnie. To nie ja mówię i piszę, ale to coś, co wchodzi we mnie… to myśli i pisze za mnie… Stałam się czymś w rodzaju składnicy czyjejś wiedzy… Ktoś przychodzi i pochłania mnie niczym ciemna chmura; wówczas zostaję zepchnięta w głąb samej siebie i wtedy to już nie jestem ‚ja’, lecz ktoś zupełnie inny.”(4)

Korzenie ruchu New Age

New Age nie oferuje nowego stylu duchowości, jak sam twierdzi. Jest kolejnym okultystycznym ożywieniem opartym na dawnych pogańskich praktykach. Drzwi do oferowanych przez ten ruch metafizycznych doświadczeń prowadzą do duchowej rzeczywistości, którą od wieków eksploatują szamani, guru, czarownice i media spirytystyczne.

Ruch ten jest wyrafinowaną formą mistycyzmu, którym od wieków posługuje się królestwo stojące w opozycji do Chrystusa. Mimo to, ma zwolenników wśród chrześcijan, w tym licznych duchownych i zakonników, głównie z kościoła rzymskokatolickiego. Miriam Starhawk, czarownica działająca w ruchu New Age, tak pisze o prowadzonych przez siebie seminariach:

„Szkolenie księży, pastorów, zakonnic, i chrześcijańskich pedagogów w zakresie rytuałów i historii religii Matki Bogów to dla mnie nowe, ale niezmiernie wdzięczne doświadczenie… Jestem ukontentowana odkrywając w chrześcijańskich kościołach tak silny ruch przychylny Duchowi Pogaństwa, gotowy pobierać nauki od Dawnej Religii.”(5)

Jan Paweł II zachęcił wierzących, aby podążać za mądrością Dawnej Religii, mówiąc w New Delhi: „Zaprawdę, największym darem Indii dla świata może być zaoferowanie mu duchowej wizji człowieka. Świat zaś uczyni dobrze ulegając tej starożytnej mądrości i odnajdując w niej wzbogacenie dla życia ludzkiego.”(6)

Wielu duchownych praktykuje różne aspekty New Age, zaś sympatycy tego ruchu często uważają się za chrześcijan i wypowiadają o Jezusie z szacunkiem. Niezorientowanym w temacie utrudnia to odróżnienie go od biblijnego chrześcijaństwa. Po części dlatego wielu chrześcijan akceptuje bezkrytycznie poglądy i techniki, których korzenie tkwią w pogaństwie.

Zacznijmy od poglądu na temat Boga, który w ruchu New Age różni się drastycznie od chrześcijańskiego. Za podstawę ma panteistyczną filozofię, według której nie ma Boga osobowego – rzekomo jest on wszystkim i we wszystkich, stanowiąc jedno ze stworzeniem. Guru Sri Ravi Shankar napisał: „Potrafisz żyć jako Bóg. Potrafisz być Bogiem. Nie możesz jednak zobaczyć Boga ani uważać, że Bóg jest osobą.”(7) Biblia uczy czegoś innego, a mianowicie, że Bóg jest Osobą odrębną od swego stworzenia (Rdz.1; Rz.1:25).

Rezultatem depersonalizacji Boga jest ubóstwienie natury i człowieka. Aktorka Shirley MacLaine – jedna z bardziej znanych propagatorek New Age – napisała o sobie: „Jestem Bogiem! Jestem Bogiem!”,(8) a także: „Nie podlegamy Prawu Bożemu, gdyż to my stanowimy Prawo Boże. My jesteśmy Bogiem.”(9) Hinduski guru Sai Baba także przekonuje: „Jesteś Bogiem tego wszechświata”.(10)

Ironicznie, ludzie, którzy uważają się za zbyt światłych, aby uwierzyć w biblijną historię stworzenia i przyjąć osobowego Boga Ojca, uważają za bogów siebie samych, czcząc ziemię, jako żywą istotę, jak to czynili wyznawcy dawnych bałwochwalczych religii. Przywodzi to na myśl słowa apostoła Piotra: „Sprawdza się na nich treść owego przysłowia: ‚Wraca pies do wymiocin swoich’, oraz: ‚Umyta świnia znów się tarza w błocie'” (2P.2:22).

źródło

_________________________________

Zobacz też:

Krytyka myślenia poszczególnych walczących z NWO

„El Diablo” pokazuje rogi – szatan nadal działa!

Fałszywa inwazja UFO

666 – Biblijna liczba bestii

Protokoły Mędrców Syjonu

Protokół XIV

Religia przyszłości – Metody, przy pomocy których wykazywać będziemy gojom dobrodziejstwa naszych rządów – Niedostępność poznania naszych tajników religii przyszłości – Pornografia i przyszłość słowa drukowanego

§ 3.

Niedostępność poznania religii przyszłości.
Zabronimy Chrystusa.
Filozofowie nasi będą omawiali wszelkie braki wierzeń gojów, lecz nikt nigdy nie będzie krytykował wiary naszej z jej istotnego punktu widzenia, bowiem nikt nie pozna jej gruntownie, prócz ludzi naszych, którzy nigdy nie ośmielą się zdradzić jej tajników

Nikt nie znajdzie się w Nowym Porządku Świata dopóki nie przyrzeknie, że będzie czcił Lucyfera. Nikt nie znajdzie się w Nowej Erze jeżeli nie przejdzie lucyferiańskiej inicjacji.”

David Spangler, dyrektor Inicjatywy Planetarnej, ONZ

Poniższy fragment pochodzi z poniższego artykułu, który polecam szczerze przeczytać każdemu w całości. Poniżej opis trzeciej wojny, opis dwóch poprzednich w artykule. Sami zobaczcie jak dokładnie po ich myśli przebiegły dwie wojny i jakie były ich prawdziwe cele.

“Plan trzech wojen światowych.” 1871r – Albert Pike mason najwyższego 33 stopnia

Nie żyjący już dzisiaj słynny amerykański Mason – była głowa Masonów USA – Albert  Pike otrzymał szatańską wizję – precyzyjny plan doprowadzenia świata do Nowego Porządku Świata.

Głównymi punktami owego diabolicznego i okrutnego planu były trzy wojny o zasięgu światowym. Pike wysłał ten plan  innemu Masonowi, Mazziniemu,  ale ściśle tajny plan dostał się w niepowołane ręce i… został rozpowszechniony  na cały świat.

Po raz pierwszy ten szatański plan opublikowano już w roku 1871!

Planowana III Wojna Światowa, to wojna religijna.

Celem jest zniszczenie wszystkich  religii – głównie Judaizmu, Chrześcijaństwa oraz Islamu.

Dla przypomnienia, wojna ta była planowana wraz z obiema wojnami światowymi już w roku 1871.

Oto szatański plan.

Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agenturyIlluminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczeniechrześcijaństwa oraz ateizmuobydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.

Utworzenie Izraela w Palestynie oraz jego zbrodnie popełniane na Palestyńczykach  doprowadzają kraje arabskie do szału, Także bezgraniczne wsparcie całego świata  również powoduje coraz bardziej gwałtowne reakcje krajów arabskich. Konflikt  stopniowo się rozjątrza i jest systematycznie podsycany przez wszystkie strony,  z Watykanem włącznie.

Celem konfliktu jest wybicie tak Mahometan jak i Żydów. Nie chodzi tutaj o Syjonistów  poza granicami Izraela  ale chodzi głównie o Żydów ortodoksyjnych zachowujących Słowo Boże, ponieważ są oni  przeciwnikami Syjonizmu i oraz wielu zbrodni Syjonistów.

Ponadto ortodoksyjni Żydzi  wierząc w Boga Startego Testamentu, odrzucają tym samym Talmud oraz doktrynę lucyferiańską.

Druga część tego planu mówi o podziale narodów w kwestii Izraela oraz  Palestyny. Nie tyle chodzi o podział pomiędzy przywódcami, o ile chodzi o  podział opinii publicznej odnośnie sprawy Palestyny okupowanej przez Izrael.  Musimy się zgodzić, że podziały są jawne i jest wiele dyskusji na ten temat,  dyskusji bardzo zaciętych.w

Ta sama część planu także omawia zupełne wyczerpanie ekonomiczne. Czyli  obecny kryzys jest świadomie wywołany przez “Iluminatów”

Trzecia część planu mówi o krwawych orgiach i zdziczeniu ateistów.  Najwyraźniej ateizm jest rezultatem oszukańczych teorii jak teoria Ewolucji czy  Teoria Wielkiego Wybuchu. Plan zakłada walki uliczne w tej kwestii.

http://www.newage.info.pl/

Czy Grotowski był satanistą? Czy joga szkodzi? Czy „pozytywne myślenie” może prowadzić do depresji? Czy książki o Harrym Potterze są przedszkolem okultyzmu?

Media pokazują dziś kolorowe wizerunki magii, wschodnich sztuk walki, astrologii. Odsłaniamy drugą stronę tych praktyk. Pisząc o duchowych zagrożeniach opieramy się na świadectwach konkretnych osób, znanych z imienia i nazwiska.

 Czy coś łączy ezoterykę i UFO, horoskopy i parapsychologię, metody kontroli umysłu i homeopatię? Tak. Ich obecność we współczesnej kulturze oparta jest na manipulacji. Toksyczne duchowości powodują problemy emocjonalne, psychiczne i duchowe. Zaangażowanie się w irracjonalne ideologie prowadzi do zmiany światopoglądu.

One Response to New Age: Nowa era czy stare kłamstwo? BARDZO WAŻNE!

  1. Pingback: W przyszłości zamiast walki chrześcijan z racjonalistami będzie walka new-age’owców z lucyferianami. Czyli wyjdzie na gorzej! « Szczepienia, medycyna, afery, Polska

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s