„Róbta co chceta” – WOŚP

Owsik

Artykuł zawiera elementy katolicyzmu, którego nie popieram. Pod całą resztą się podpisuję.

_______________

Może zamiast serduszek wydrukujecie sobie poniższa plakietkę i będziecie jutro nosić??

Owsik

bez mózgu ...ale na wesoło róbta co chceta...

bez mózgu …ale na wesoło róbta co chceta…

Przed nami dzień gdzie szatan znów będzie nas mamił swoją dobroczynnością.

Dla nas katolików to Święto Trzech Króli . Szatan jednak potrafi zwieść rzesze katolików i wmówić im że jutro to dzień serca i pieniądza. Jerzy Owsiak oszukał nas wszystkich a szczególnie tych naiwnych. Przez wiele lat przekonywał, że kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to stuprocentowo charytatywne imprezy, z których cały dochód jest przeznaczany na pomoc chorym dzieciom. W końcu oficjalnie przyznał, że 1 mln 200 tysięcy – uzyskane z procentów od zebranej sumy – przeznaczył na sfinansowanie tylko jednej imprezki rockowej “Przystanku Woodstock”. Z oświadczeń finansowych fundacji wynika z kolei, że co roku blisko milion złotych wydawany jest na wynagrodzenia pracowników, a kolejnych kilka milionów pochłania funkcjonowanie fundacji i organizacja samych finałów. Nieraz zastanawiacie się jak to może się stać że Antychryst oszuka wielkie rzesze ludzi, że większość katolików pójdzie za Antychrystem. Zastanawiacie się jak to możliwe aby Drogę z Jezusem wybrała tylko Mała Reszta. Chcąc sobie to wyobrazić tą przyszłość z Antychrystem przestudiujcie sobie historię Wielkiej orkiestry Owsiaka, jego sprytu aby przyciągnąć do siebie młodzież, przeanalizujcie sobie jak ważne postacie Kościoła popierały te święta niby czerwonego serca, sprawdźcie ile ugrupowań partyjnych , społecznych czy związków religijnych przez swoich przedstawicieli przychylnie wypowiadało się o tym wielkim złu jakim jest cała idea wielkiej orkiestry. Ludzie z tej Reszty Kościoła są cały czas prześladowani że ośmielili się ujawnić jakiś niewielki urywek zła jakie ta idea przynosi. Tak Nowej religii nie wolno sie nikomu przeciwstawiać.  Przykład jeden z wielu to : Owsiak mści się na studentce z Kostrzynia, która zdemaskowała jego kłamstwa.

4q

Pan Owsiak czuje się pewny siebie i atakuje jedną z mieszkanek Kostrzyna nad Odrą za to, że stanęła w obronie trzeźwości, w obronie młodzieży. Jerzy Owsiak mści się za obnażenie jego kłamstw.

Mieszkanka Kostrzyna nad Odrą pani Renata Głuszko, została pozwana przez pana Jerzego Owsiaka, organizatora Przystanku Woodstock, przed Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim.

P. Owsiak oskarża p. Głuszko o naruszenie jego dóbr osobistych. Domaga się od niej publicznych przeprosin i nałożenia na nią przez sąd kary finansowej. Zarzuca jej, iż w artykule “Zło zwycięża tylko dlatego, że dobro milczy…” (zamieszczonym w  “Tygodniku Ziemi Kostrzyńskiej”) zawarła nieprawdę. P. Renata Głuszko napisała tam m.in.:

“[Na Przystanku Woodstock w Żarach] widziałam wiele upojonej alkoholem i znarkotyzowanej młodzieży (…). Słyszałam jak pan Owsiak w wulgarnych słowach wyrażał się o naszym kraju i podburzał młodych przeciwko Polsce. Widziałam w jaki sposób odśpiewany był hymn narodowy. To była istna profanacja, za którą powinni ponieść karę (…).

Ktoś, kto rozpija młodzież jest wrogiem Narodu! Czy prawdziwy Katolik stwarzałby przeszkody “Przystankowi Jezus”, a w niesamowity sposób promowałby Hare Kriszna i inne groźne sekty?!? (…).

Śmiem twierdzić, że wszystko co zostało powiedziane przez pana Owsiaka na konferencji prasowej mogło być kłamstwem. Nawet to, co tyczyło się zabezpieczenia imprezy. W swoim myśleniu posuwam się dalej. Każde słowo i działanie pana Owsiaka może być przesiąknięte kłamstwem!”

Pan Owsiak wyrwał z kontekstu całego artykułu kilka zdań, by poprzeć postawiony p. Renacie Głuszko zarzut. Jednak te zdania bronią się same! Otóż:3q

1 J. Owsiak zarzuca nieprawdę R. Głuszko, która napisała, iż Ktoś, kto rozpija młodzież jest wrogiem Narodu!

Jest to twierdzenie prawdziwe. Ten, kto rozpowszechnia, promuje i popiera zwyczaj picia alkoholu wśród młodzieży (czyli w grupie szczególnie podatnej na uzależnienia) wzmaga ryzyko, iż młodzież może zacząć nałogowo pić alkohol. Alkoholizm jest groźną chorobą, która stała się w Polsce bardzo poważnym problemem społecznym. Okupanci niemieccy i sowieccy, wrogowie polskiego Narodu, rozpijali Polaków zachęcając do picia alkoholu. Na Przystanku Woodstock pośród handlujących przeważają stoiska z piwem. Wśród kilkuset tysięcy uczestników dominuje młodzież – szkolna, studencka, akademicka. P. Owsiak często podkreśla, że na każdym Przystanku Woodstock będzie łatwo dostępne piwo. Według nas jest to rozpowszechnianie, promocja i popieranie picia alkoholu przez młodzież. A jeśli p. Owsiak odnosi do swojej osoby wspomniane zdanie, sam potwierdza, iż ma nieczyste sumienie w tym względzie.

2 P. Owsiak zarzuca nieprawdę p. Głuszko, która pyta w artykule: Czy prawdziwy Katolik stwarzałby przeszkody “Przystankowi Jezus”, a w niesamowity sposób promowałby Hare Kriszna i inne groźne sekty?!?

2q

Gdzie tu jest nieprawda lub naruszenie dóbr osobistych p. Owsiaka? Czy dlatego się denerwuje, bo uważa się za tego, który promuje Hare Kriszna i inne groźne sekty? W książce “Dwa oblicza Hare Kriszna” p. Owsiak paraduje w stroju wyznawcy Hare Kriszna podczas jednego z Przystanków Woodstock. Znamy historię niebezpiecznego ruchu Hare Kriszna i sekt satanistycznych, znamy satanistyczne znaki, którymi posługują się niektórzy uczestnicy Woodstocku i ich idole (np. grupa Sweet Noise), satanistyczne symbole wszechobecne na Woodstocku (np. pentagram, pacyfa). Tak jak p. Głuszko obawiamy się promocji w naszym mieście niebezpiecznych sekt, ruchów i podkultur.

3 P. Owsiak uznał, że p. Głuszko naruszyła jego dobra osobiste, gdyż stwierdziła iż w obecności licznych dziennikarzy dopuścił się całej listy kłamstw.

Nie oskarżyliśmy go za ubiegłoroczne kłamstwa. Jesteśmy zwykłymi obywatelami mającymi poważniejsze obowiązki i zajęcia niż wieloletnie utarczki sądowe z osobą, która posiada imponujące zaplecze medialno-finansowe i liczy na bezkarność.

Pan Owsiak czuje się pewny siebie i atakuje jedną z mieszkanek Kostrzyna nad Odrą za to, że stanęła w obronie trzeźwości, w obronie młodzieży. Jerzy Owsiak mści się za obnażenie przez Renatę Głuszko jego kłamstw. Żąda kary finansowej, choć wie, że p. Renata jest studentką i nie posiada dochodów pozwalających na poniesienie opłat sądowych i procesowych oraz zapłacenia kary, której domaga się p. Owsiak, że nie stać jej na adwokata.

P. Owsiak wie, że studenci są biedni. Atakuje panią Głuszko, by wysłać ostrzeżenie innym krytykom jego kontrowersyjnych poczynań.

Działania p. Owsiaka są niegodziwe. Atak na p. Głuszko odbieramy jako atak na każdego z nas, na każdą osobę występującą w obronie normalności, trzeźwości, czystości i prawdy. Będziemy więc bronić jej i siebie wszelkimi prawnymi metodami.

1q

Róbta co chceta… Nie liczta się z innymi, hałasujta Urządzajta parady techno Pijta, palta, ćpajta Plujta, wymiotujta, startujta w wyborach Obiecujta złote góry i gruszki na wierzbie Oszukujta, korumpujta, bierzta łapówki Bądźta pewni siebie, oklaskujta Kupujta co chceta i kogo chceta Nadążajta za modą, bądźta biznesłumen Lubta hity i bestsellery, ścigajta się Pozujta, udawajta, wywyższajta się Wymandrzajta się, przechwalajta, szarżujta Poniżajta, bijta, wymuszajta Kopta leżącego, znęcajta się Kłóćta się, ubliżajta, wyśmiewajta Idźta po trupach, awansujta Zarabiajta, zarabiajta, zarabiajta Piszta po murach, śmiećta, niszczta przyrodę Zalewajka sąsiadów, wyrzucajta przez okno Podglądajta, plotkujta, obgadujta Mówta co chceta, bluźnięta, kłamca Wróżta, czarujta, wierzta w horoskopy Mówta bzdury, bełkoczta, przeklinajta Nie słuchajta i nie szanujta innych Nie dotrzymujta słowa, nie ustępujta Nie myjta się, zakładajta seksszopy Oglądajta pornosy i książeczki czekowe Nie czytajta książek, nie uczta się Wyrzucajta z pracy, redukujta, transformujta Nie spłacajta długów, prywatyzujta Umarzjta z powodu znikomej szkodliwości albo przedawnienia Pouczajta, strofujta, europeizujta Piszta głupoty, ceńta się, dawajta zły przykład Podkładajta śmiech pod filmy, nadawajta reklamy Oglądajta telewizję, czytajta gazetki, nie myślta Głupiejta, głupiejta, głupiejta Miejta bogów cudzych, bierzta imię nadaremno Nie święćta, nie czcijta Zabijajta, cudzołużta, kradnijta Mówta fałszywe świadectwo Pożądajta żony i każdej rzeczy

Wychowujta dzieci na swój obraz i podobieństwo.

owsiak4

ROZLICZENIE FINANSOWE  WOŚP

       ,,dobroczyńcy” – demoralizatora J. Owsiaka i CARITAS

Kilka liczb, które pomogą uzmysłowić niektórym na czym polega Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Dane na podstawie oficjalnego sprawozdania za 2009 rok – zbiórka…..    54.506.270,77 zł.

Z czego na pomoc opisaną w statucie fundacji przeznaczono……………….  28.993.580,43 zł.

Czyli niecałe 54% a gdzie jest reszta?  Fundacja wykazuje dochód w wysokości 14.100.823,66 zł i oczywiście część środków pójdzie na zorganizowanie przystanku demoralizacji-Przystanku Woodstock

wszystko dostępne jest na oficjalnej stronie http://s.wosp.org.pl/Files/Bilans_Fundacji_2009.pdf WOŚP i można porównać.

NATOMIAST CARITAS W 2009 ROKU ZEBRAŁ OGÓŁEM  …441.581.695,94 zł

A wydał na pomoc …….  435.799.984,43   czyli prawie 99% wpływów.

Podsumowując Caritas miało 8 razy większe wpływy, oraz 15 razy większe wydatki na pomoc niż WOŚP

Tego chyba nie trzeba tłumaczyć i komentować, a każdy o zdrowych zmysłach sam potrafi wybrać kogo należy wspierać!

KAZANIE KS. GRZEGORZA na temat WOŚP

W jaki sposób moglibyśmy się poruszać po drogach, gdyby nie było znaków drogowych? Jak mogłaby funkcjonować ludzkość bez przepisów prawnych, bez norm moralnych?

Otóż ludzkość uległaby zdegenerowaniu, odczłowieczeniu, bo ludzie nie wiedzieliby, co jest dobre a co złe. Jednym wydawałoby się coś dobre innym złe. Jeszcze inni chcieliby czynić zło z premedytacją, np. mordować niewinnych ludzi, dlatego wmawialiby pozostałym, że jest to dobre. Wszyscy w tej sytuacji żyliby w nieustannym lęku o życie swoje, swoich bliskich.

Cywilizacja taka wcześniej czy później uległaby zniszczeniu, samozagładzie, JP II nazwał  Cywilizacją śmierci.

Jednak taka właśnie wizja świata jest coraz bardziej rozpowszechniana przez media i na wiele innych sposobów.

Jednym z nich jest szczególnie dzisiaj nagłaśniana WOŚP (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) pana Jerzego Owsiaka z hasłem : Róbta co chceta.  Widać to na filmie z Internetu, gdzie pan Owsiak chce coś mówić, a tu mu ciągle coś przeszkadza, jeden wielki bałagan. To trąbka się wcina, to orkiestra przechodzi, to znowu jacyś ludzie.  Widać to samo w dyskusjach polityków przed kamerami telewizyjnymi, jeden mówi przez drugiego. Natomiast zobaczmy jaka kultura, porządek w prowadzeniu dyskusji jest w Radiu Maryja i TV TRWAM. JP II wiele razy powtarzał, że dzisiaj kluczowym jeżeli chodzi o obronę człowieka, jest obrona właściwego rozumienia wolności i miłości.

              W jakiej sprzeczności brzmi hasło „Róbta co chceta”  ze słowami JPII: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać.”

Innym razem mówił na czym polega prawdziwa wolność: Wolność nie jest ulgą lecz trudem wielkości, została człowiekowi dana przez Boga jako miara jego godności; została mu nie tylko dana ale też zadana;

Niewłaściwe rozumienie wolności prowadzi do zwyrodnienia człowieczeństwa, zaprzeczenia  prawdziwej miłości do której Bóg stworzył człowieka.

Jaskrawym przykładem tego jest przystanek Woodstock, organizowany przez pana Owsiaka za pieniądze z dzisiejszej zbiórki. Owszem to prawda, że część pieniędzy jest przeznaczona na sprzęt medyczny, ale jest to niewielka część. Większa część idzie na Woodstock. Mogę udostępnić film reportaż z tego przystanku, a można go też obejrzeć na stronie internetowej http://www.dlapolski.plNa Woodstocku grają zespoły satanistyczne, sprzedawane jest bardzo dużo alkoholu, nawet nietrzeźwym i małym dzieciom, choć prawo tego zabrania. Powszechnie dostępne są narkotyki, że 70-80% narkomanów w Polsce pierwszy kontakt z narkotykami miało na imprezach Owsiaka. Na każdym Woodstocku jest kilka przypadków śmiertelnych.

Ktoś jednak powie, że Owsiak tego nie chce, a zło dzieje się wbrew jego woli.

Otóż nie jest to prawdą. Chociażby, na namiotach można zauważyć liść marihuany, który jest znakiem wśród narkomanów: tutaj można dostać narkotyki. Czyż nie miałby służb, żeby ludzi z tych namiotów oddać w ręce policji? Dlaczego nie pozwolił na działalność przystanku Jezus na terenie Woodstocku, a przeznaczył specjalne miejsce na wioskę Hare Kryszna.

Na scenie gdzie występują zespoły, po jednej stronie jest znane nam serduszko z napisem Wielka O…tra z drugiej pacyfka, która jest znakiem okultystycznym, satanistycznym. Widać jaka to miłość, że to nie jest miłość, tylko posługiwanie się serduszkiem, żeby zniszczyć miłośćDo tego wszystkiego dochodzi jeszcze wielkie tarzanie się ludzi w błocie, całymi gromadami. Czy tak postępuje normalny człowiek? Dlaczego oni to robią? 200 tys. ludzi na Woodstocku, co ich skłania do takiego niszczenia swojego człowieczeństwa? 200 tys. ludzi zwłaszcza młodych ulega odczłowieczeniu. Ktoś powie: gdyby nie Owsiak, to byliby inni. Pewnie tak, ale na o wiele mniejszą skalę, bo nie mieliby aż tyle pieniędzy na tak ogromną imprezę.

           Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę, że wspierając fundację Jerzego Owsiaka, przyczynia się przede wszystkim do odczłowieczania ludzi na Woodstocku, do wypaczania pojęcia miłości i wolności.

Nie dajmy się nabrać na fundowany sprzęt medyczny, który służy jedynie do uwiarygodnienia się dzieła. Wiadomo przecież, że jeśli ktoś chce zaszkodzić drugiemu człowiekowi, nie powie mu tego otwarcie, ale musi się uwiarygodnić. Im bardziej chce  mu zaszkodzić, tym bardziej musi się uwiarygodnić. Szatan działa pod pozorem dobra.  

             Drodzy w Chrystusie Panu bracia i siostry!

Wszystko, co dzieje się na Woodstocku i zresztą nie tylko, na całym świecie widać ogólne coraz większe zwyrodnienie człowieczeństwa, obrazuje to jak bardzo ludzkość się zatraca. Jak bardzo człowiek niszczy sam siebie. i my w naszych rodzinach też mamy problemy, małżeństwa się rozpadają, inne grzechy. Dlaczego? Bo coraz bardziej brakuje poczucia sensu, bo coraz mniej wspólnej modlitwy, zawierzenia Panu Bogu. Człowiek liczy tylko a siebie, a sam jest bezsilny i się miota, jak zranione zwierzę działa wbrew swojemu instynktowi, tak i Człowiek dzisiaj coraz bardziej wariuje, bez Boga – dziczeje, bo traci poczucie sensu swojego życia, nie wie jak żyć. Zatraca hierarchię wartości, na pierwszym miejscu stawia wartości materialne i przyjemności wbrew wszelkim zasadom Bożym i ludzkim. Sprawcą wszelkiego zła jest zły duch-szatan, który ma swoich pomocników wśród ludzi. Bo za bardzo tacy ludzie jak pan Owsiak i inni ludzie z mediów są dla nas punktem odniesienia człowieczeństwa, a nie Jezus Chrystus.       

                Przysłowie mówi: Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Zastanówmy się jak dużo czasu w naszym życiu spędzamy przy włączonym Telewizorze? Badania naukowe wykazują, że  samo przebywanie w obecności włączonego TV, czyli TV gra gdzieś tam w tle, 2)    a my zajmujemy się czymś innym, bardziej oddziaływuje na podświadomość, niż typowe oglądanie TV.  Jeśli oglądamy go tylko godzinę dziennie, to mnożąc tę godzinę przez 360 i przez odpowiednią liczbę lat, to nasza osobowość stanie się podobna do bohaterów, z którymi się utożsamiamy, których podziwiamy. Podobny będzie nasz sposób myślenia, reagowania. Dziś wielu rodziców trzeba powiedzieć idzie na łatwiznę, bo żeby mieć spokój przy gotowaniu obiadu czy innej pracy, włączają dzieciom TV albo

komputer. W telewizji, w grach komputerowych dominuje przemoc, sex i wszelkie zło, które zniewala i wypacza młode umysły. Po latach zaś dziwią się swoim dzieciom i nie rozumieją ich. Co więcej, człowiek sam siebie nie rozumie, bo zostały mu zakodowane w podświadomości często antyludzkie, szatańskie sposoby postępowania. Jak popatrzymy na sposób bycia na wizji pana Owsiaka, na wymalowanie twarzy, to czy tak powinien postępować człowiek?!

JP II pisze w encyklice Odkupiciel człowieka, że Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie”.  Jak mówi 1-sze czytanie dzisiaj, On przynosi narodom Prawo i z mocą je ogłasza. Nie zniechęca się ani nie załamuje, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują mieszkańcy wysp i kontynentów.

Jezus przez Chrzest w Jordanie rozpoczął swoją 3-letnią działalność publiczną. Za Jezusem chodzili apostołowie, których osobowość przez ten czas uległa radykalnej przemianie.

Przez sakrament Chrztu św. stajemy się członkami Kościoła w którym jest obecny Jezus. Napełniajmy się Jego obecnością, sposobem bycia, prze systematyczną z Nim rozmowę, czyli przez modlitwę, zwłaszcza Różaniec. Wpatrujmy się w Chrystusa, uczmy się od Niego, jak naprawdę być człowiekiem. Amen.

                                                                                                Ks. Grzegorz

Cóż jutro ludzie wyjdą z Kościoła zaraz po przyjęciu Pana Jezusa i w drzwiach wyciągną z kieszeni forsę by wspomóc tego który walczy z Jezusem. Taka jest ta nasza wiara. Ja w tamtym roku wychodząc z kościoła po mszy św. zaraz przy wyjściu miałem zagrodzone przejście przez  4 młode dziewczyny z puszkami WOŚP Owsiaka. Mając zagrodzone wyjście zapytałem grzecznie te dziewczęta czy ksiądz im pozwolił stać w tym miejscu i natychmiast zostałem zaatakowany przez wiernych wychodzących z Kościoła którzy chwilę wcześniej przyjmowali Pana Jezusa w komunii.Rzucili się na mnie jakim prawem zadaję takie pytanie. Nie znalazł się nikt kto by stanął po mojej stronie. Wszyscy wyciągali portfele i zasilali fundusz Owsiaka. Ja musiałem zostać cicho i odejść.taka jest rzeczywistość. Tak więc wy katolicy zbudowaliście za własne pieniądze podwaliny New Age, będziecie mieć to co chcieliście, budujcie dalej bo rozumu nie przybywa, róbta co chceta. W tym kontekście słowa z kazania ks. Piotra. ” Synu mój świat chce rewolucji i będzie ją miał”

Reklamy

4 Responses to „Róbta co chceta” – WOŚP

 1. robek says:

  Króluj nam Chryste

 2. APA says:

  Mowic i pisac to zamalo aby zlo zwyciezyc. Staniecie w obronie dobra ?

  • Waśn5e pisząc i mówiąc na te tematy przeciwstawiamy się złu, odkrywając przed innymi prawdę. Chcesz z łapami lecieć na nich? Pismo Święte mówi, abyśmy zło dobrem zwyciężali, rozumiesz o co chodzi?

   Nie zapomnij, że my ludzie mamy nie zmieniać tego świata. To co widzimy aktualnie to odgrywający się Plan Boży. To Jezus w odpowiednim momencie oddzieli dobro od zła, ufajmy jego planom, nie zmieniajmy ich, bo to nie nasza rola. Naszym zadaniem jest niesienie dobrej nowiny, pokazywanie ludziom prawdy i „nawracania” ich z fałszywych, zwodniczych scieżek na tą jedyną słuszną i prawdziwą drogę jaką jest tylko Jezus Chrystus.

   „…Ja jestem drogą, prawdą, życiem…” Jana 14.,6

 3. Ość says:

  ZBLIŻA SIĘ NIEUNIKNIONE

  Czas cyka bezlitośnie w jedną stronę
  Szatan w fartuszku z mordą Crowley’a
  rozdaje prezenty pod drzewkiem
  z gwiazdą Dawida na każdym liściu

  Chłopcy o twarzach buraków cukrowych
  i dziewczyny o czerwonych łapach
  obnoszą kolczyki na jęzorach i w nosach
  rozmawiają nom-wow-skim slangiem
  pachnącym extazą i chip chopem
  pod profanackim hasłem „róbta co chceta”
  koszernego degenerata Jerzego Owsiaka

  Wynaturzenie sięga powoli zenitu
  a zegar stary cyka bezustannie

  U ludzi nieugiętych jak guziki Herberta
  włączają się patriotyczne budziki

  Uwaga! Nadchodzi nieuniknione!

  Tam gdzie granica honoru i godności
  majaczy kurewski Novus Ordo Seclorum
  Nadchodzi powoli czas
  na Globalną eutanazję i feudalizm …

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s