Czy muzyka może zmienić świat?

Przeczytaj klikając w poniższy tekst

Na samym początku niech każdy się zapozna z całym poniższym materiałem filmowym. Jest to podstawowa wiedza, aby zrozumieć jaką grę prowadzą sataniści z nami poprzez przemysł muzyczny

________________

Czy muzyka może zmienić świat?

Współczesny świat zbudowany jest na kłamstwach wąskiej grupy ludzi uważających siebie za elitę i manipulujących ludzkosc. Ludzie zostali zindoktrynowani przez kłamstwa teorii ewolucji, kłamliwą teorię względności, fałszywą naukę, fałszywą psychologię, eko-terrorrystyczne mżonki, niewolniczy system ekonomiczny, feminizm, ateizm, new age... można wymieniać bez końca. Wszystko to po to by uczynić nas głupimi, nieczułymi, nieszczęśliwymi, infantylnymi, uzależnionymi od tego niepotrzebnego nikomu molocha ludzmi.

Każdy prawdziwie wierzący człowiek widzi że jest to finał wojny dobra ze złem. Nie musimy się już wstydzić tego co mówimy. Ktoś pomyśli że to zbyt pompatyczne, niepoważne? To ich sprawa, prawda jest niezaprzeczalna i możemy ją rozgłaszać z dumą gdyż mamy oczy (więc widzimy), mamy uszy (więc słyszymy). To jest wojna dobra ze złem i wydaje się nam w danym momencie iż ją przegrywamy. Przegrywamy z powodu szeroko zakrojonej, obejmującej wszystkie aspekty naszego życia propagandy działającej od wielu pokoleń. Propaganda ta wychowuje nas od dziecka i tworzy przykładnych obywateli. Głupich i tchórzliwych obywateli dodałbym.

Największą bronią którą posiadają przeciwko nam lucyferiańskie tajne stowarzyszenia jest nasza potrzeba bezpieczeństwa i odczuwania szczęścia. W ten sposób nas kontrolują, zalewając nas szeregiem idei i substytutów szczęścia, mających nas odciągnąć od prawdziwego szczęścia i chyba najważniejszego, wolności. Bóg dał nam wolną wolę, gdyby chciał niewolników stworzyłby sobie pare robotów. Są tacy co zwalają wszystkie nieszczęścia na okrutnego Boga. Kto kontroluje świat obecnie? Kto dąży do cyborgizacji ludzkości poprzez zaawansowaną technologię, wszczepy i modyfikacje genetyczną? Kto dąży do pełnej kontroli i globalnej tyranii? Ci sami którzy powiedzieli ci że Biblia to stek bzdur i opowieści o okrutnym Bogu?

Wykorzystuje się tą tchórzliwośc ludzi którzy w większości chcą “żeby było dobrze”. Sami doskonale widzimy jak potrzeba świętego spokoju trzyma ludzi z dala od prawdy o naszej smutnej rzeczywistości. Są uzależnieni od rozrywki, swoich własnych przyjemności – przecież każdy ma jakieś hobby ale dzisiejsze pojęcie rozrywki jest czymś więcej, przejawia wręcz destrukcyjny wpływ na ludzką godnośc i siłę woli.  Nasz kraj pokazuje tylko jedną z bardziej zaawansowanych odmian rzymskiego chleba i igrzysk.

 

To są nasi dwaj najwięksi wrogowie którzy siedzą dalej w naszych bliskich i trzymają ich z dala od prawdy (o NWO, illuminatach, syjonizmie itd.) a co za tym idzie z dala od Boga: tchórzliwośc i uzależnienie od przyjemności. Nikt nie zacznie szukać wiedzy, nikt nie zacznie walczyć o prawo do wolności bez odkrycia w sobie odwagi. Nikt nie zrozumie wiary w Boga jeśli nie jest w stanie porzucić swojego samoprzyzwolenia na mówienie kłamstw, chodzenia po trupach do celu i bycia osobą tak nikczemną jaką tylko sobie na to pozwoli. Czy jest więc jakakolwiek możliwośc byśmy wzbudzili w ludziach odwagę? Inspirację? Nie mamy dostępu do mediów, nie mamy popularności i posłuchu, mamy tylko ludzi wokół siebie, ludzi bez pasji lub co gorsza wykorzystujących ją dla celów próżnych.

Tutaj wracamy do pojęcia chleba i igrzysk. Ludzie chcą igrzysk, chcą rozrywki. Mamy jej całe mnóstwo, ale to jedna z nich niezaprzeczalnie wygrywa ze wszystkimi innymi. Muzyka. Wielu z nas wie już w jaki sposób wykorzystuje się ją dla celów naszego ogłupienia, indoktrynacji przekazami podprogowymi czy nawet dla wpływania na nas poprzez magię.

Wszyscy czegoś słuchamy. Muzyka jest uniwersalnym przekaznikiem, niezależnie od tego jaki jest to gatunek i jakie instrumenty czy programy wydają dzwięki. Lucyferianie wykorzystywali mistyczne nauki swego Pana by tworzyć coraz to nowsze sposoby wpływania na ludzi poprzez dzwięk, przy okazji powstawały coraz to nowsze gatunki muzyczne. Lucyfer łączony był z muzyką również w Pismie Świętym:

Ezechiela 28:(13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. [BW]

Ezechiela 28:13  „Żyłeś sobie w Edenie, w ogrodzie Pana Boga. Na twym płaszczu widniało tysiąc drogich kamieni. Rubin, topaz i diament, chryzolit, onyks i jaspis, szafir, karbunkuł i szmaragd. Ze złota były dzwoneczki i trąbki, wszystko wykonane już w dzień twego stworzenia.”

Wiele mówi się więc o szatańskim rocku, gatunku stworzonym dla zmiany sposobu myślenia młodych generacji. Robi się to poprzez wiele innych rzeczy ale nie oszukujmy się – większości ludzi dzisaj bliższa i ciekawsza jest muzyka której słucha niż nauka czy polityka. Muzycy rockowi kojarzą nam się słusznie zresztą z narkotykami, seksem, rebelią, satanizmem lub ateizmem. Pisze to jako osoba która sama go słucha do tej pory ale nie widzę nic fałszywego w stwierdzeniu że został on na początku umyślnie stworzony przez okultystyczną elitę w celu demoralizacji społeczeństwa. Beatlesi, Led Zepellin, Rolling Stones… you name it. Banda satanistów. I nawet się nie spociłem przy tym zdaniu.

Bilon, członek hip hopowego zespołu Hemp Gru, pokazujący tzw. piramide illuminatów, oraz litera G (symbol masonerii) z okiem w środku. 

Bum muzyczny zaistniały po II wojnie światowej dał początek największej muzycznej lawinie jaką kiedykolwiek widziała ludzkośc. W ciągu kilkudziesięciu lat powstało tyle gatunków muzycznych, instrumentów, rodzajów wpływania muzyki na ludzi że chyba nie pomyle się jeśli stwierdzę że osiągnęła ona swoje apogeum. Tak jak wiele innych rzeczy w naszych czasach ostatecznych, nie jesteśmy w stanie stworzyć już innych rodzajów muzyki, jest ona roztworem bezwzględnie nasyconym. Ludzkośc zrobiła już na tym polu wszystko co mogła,  reszta to tylko podzielanie wzorców. Wzorców które trzymają ludzi z dala od naprawde istotnych kwesti lub wzbudzają w nich pasję dla kłamliwych idei i sposobów postępowania.

Dzisiaj muzyka której słuchają twoje dzieci chodzące do gimnazjum mówi o imprezach, lizaniu sutków na imprezach, jaraniu marihuany, poświęcaniu całego swego życia dla złudnej miłości, nienawiści do innych, nienawiści do chrześcijaństwa przedstawianego jako opresywny model judeo-chrześcijański. To nie jest już muzyka dla ludzi, to muzyka dla zwierząt które mają zaspokajać swoje potrzeby fizjologiczne. To jest przekaz o zrzekania się godności lub agresji wobec siły która dała nam rozum. Paktofonika rapowała że Ty “jesteś Bogiem”. 2Tm2,3 niby chrześcijańska polska kapela a propaguje illuminackie piramidy i oko masońskiego Wielkiego Architekta. O tak, muzyka nie ma na nas zbyt dobrego wpływu. Czy jednak jest to wina muzyki?

„Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu: Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze!” 2 MOJŻ. 15,1 (BW)

„Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie! Śpiewajcie mu pieśń nową, Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym!” PS. 33,1-3 (BW). „Radośnie śpiewajcie Bogu, mocy naszej, Wykrzykujcie Bogu Jakuba! Zanućcie pieśń i uderzcie w bęben, W mile dźwięczącą cytrę i harfę!” PS. 81,2-3 (BW)

„Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych”. KOL. 3,16 (BW)

Wszystko co istnieje, łącznie z samym Szatanem zostało stworzone przez Boga. Magia której używają okultyści a której wg. przekazów biblijnych i niektórych apokryficznych została ludziom przekazana przez upadłe anioły, nie mogłaby funkcjonować gdyby to Bóg nie stworzył zasad które pozwalają jej na działanie. Ludzie mogą mu bluznić i zadawać innym oraz sobie samym cierpienie, ale nie mogliby tego zrobić gdyby Bóg nie dał im wolnej woli. Tak samo muzyka działa na ludzi tak a nie inaczej, gdyż tak miała właśnie działać. Miała dawać nam przyjemnosc. Biblia zakazuje uprawiania magii ale nie tworzenia i słuchania muzyki.

To my sami, poprzez przyzwolenie na podszepty króla lucyferian, zdegenerowaliśmy wiele rzeczy dobrych i odsuwamy się prawdy. Ludzie nie chcą jej szukać zadowalając się tym co mają, zmierzają więc wprost w śmiertelne objęcia Globalnego Rządu i III wojny światowej. Muzyka jest stworzona przez Boga a my mamy umiejętnosci władzy nad dzwiękami i tworzenia z nich czegoś więcej. Muzyka jest energią która może nas degenerować jeśli jest tworzona w złych intencjach lub budzić nas i dawać siły dla robienia rzeczy słusznych. Przez to więc może ona chwalić Boga a nawet więcej – może pochodzić od niego bezpośrednio.

Doda i Nergal pokazujący satanistyczny znak uwielbienia szatana. Ich „związek” był celowo, wykreowany przez ludzi, którym są poddani. Obejrzcie film „Doda wkracza w szeregi illuminati

Istnieje muzyka i istnieją wykonawcy którzy umieszczają w swoich przekazach jasne komunikaty związane z szeroko pojętym NWO, jednak jest ich niewiele. Tymczasem powinno się to zmienić. Musi w niej zacząć pojawiać się coś bezpośredniego, bez owijania w bawełnę. Nie ma już obawy przed utratą sławy lub jej nie zdobyciem, świat zmierza teraz w zupełnie innym kierunku, do miejsca gdzie pieniądze i poklask nie będą miały już znaczenia.

Medium te zostało wykorzystane przez przeciwnych Bożym Prawom. Jednak nie oni ją stworzyli. Muzycy to zwykli ludzie i popełniają wiele błędów. Dają się zwieśc złudnym myślom i ideom, uzależnieniom, pieniądzom. Jak my wszyscy. Ale również u tych do których mozemy mieć spore wątpliwości pojawiają się utwory i dzieła natchnione – tak długo jak dane osoby dalej szukają Boga. Możemy błądzić, ale dopóki szukamy dopóty możemy liczyć na natchnienia Ducha Świętego. Kto przemawia przez Lady Gage? Skąd duchowo czerpie swoje natchnienie? Po owocach ich poznacie, dotyczy to również muzyki.

Tytuł tego tekstu brzmi: Czy muzyka może zmienić świat? Myślałem by zatytułować go: Czy muzyka może pokonać NWO ? Zmieniłem jednak zdanie, gdyż jako wierzący wiem że to nie muzyka pokona twór który właściwie już istnieje. Pismo mówi że te ciężkie czasy nastaną i nie pokonamy ich bez pomocy Boga i Zbawiciela. Mylą się jednak ci uważający nas za bezmyślne owieczki które będą czekać na rzez w oczekiwaniu na “cieśle na krzyżu”. Ten kto tak mówi nie zna Pisma i nie ma pojęcia jakie bzdury wygaduje:

9 Michał zaś, archanioł,a gdy prowadził spór z diabłem o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć obraźliwego wyroku, lecz powiedział: Pan niech cię skarci! 10 Ci natomiast znieważają to, czego nie poznali, a to, co instynktownie jak nierozumne zwierzęta pojmują, w tym ulegają zepsuciu (List Judy 9-10)

(11) Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. (12) Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. (13) Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. (14) Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, (15) a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. (16) W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. (17) Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże (List do Efezjan, 6: 11-17)

(10) I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. (11) A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci(Objawienie 12: 10-11)

(17) I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa (Objawienie 12: 17)

(2) I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże (Objawienie 15: 2)

Członkowie zespołu Beatles, pokazujący znaki czczące szatana: 666 (wmówione ludziom poprzez mass media w latach 60, że jest to znak „ok”), oraz wcześniej opisywane rogi.

Zwyciężać Bestii nie można poprzez walkę fizyczną i broń lecz poprzez pokazywanie innym że nie ma sensu jej podnosić przeciwko innym. Upadli nie mogą nam zrobić krzywdy, dopóki my samy nie wyrzekniemy się boskiej ochrony którą posiadamy. Mogą nam ją jednak zrobić inni ludzie. Jeśli tworzysz więc muzykę – rób ją dalej ale szukaj natchnienia tam gdzie istnieje najpiękniejsza muzyka. Ciężko sobie wprawdzie wyobrazić disco polo czy dance z przekazem “anty-NWO”… ale wszystkie inne chwyty są jak najbardziej dozwolone. Jeśli tworzysz kiepską nutę to może nie jest to wynik braku talentu a braku natchnienia? Jeśli rapujesz – nie rozdrabniaj się na drobne, nie rapuj o dziwkach i dragach, nie disuj, tylko daj natchnienie ludziom by zwyciężali zło. Wielu jest takich co rapuje o godności i szacunku, ale zdecydowanie za mało tam konkretów o spisku który nas wszystkich dotyka. Jeśli grasz metal, to drzyj morde ile wlezie. Podkręćcie doły żeby wbijało wszystkich w ziemię gdy zaczniecie grać. Ale nie myśl że sensem twojego życia jest imponowanie gruppies lub propagowanie okultystycznych idei ludzi którym nigdy nie zależało na waszym szczęściu. Lennon pewnie do końca życia myślał że Aleister Crowley to był wspaniały człowiek któremu zależało na wyzwoleniu ludzkości. Crowley miał ludzi w dupie. Tak jak gdzieś ma ją Seth i inne istoty które podyktowały mu całą Thelemę. Módlcie się o natchnienie Ducha Świętego który pozwoli wam stworzyć dzieła które zdumieją wszystkich słuchaczy. Obróćcie narzędzie demoniczne przeciwko samym demonom.

Starsi ludzie, zwłaszcza mówię o tych wierzących (i o tych co myślą że wierzą bo od kilkudziesięciu lat bezmyślnie mantrują różańcem), uważają że muzyka obecnych pokoleń jest bezbożna. Nie ma bezbożnej muzyki, jest tylko bezbożne przesłanie i intencje z którymi muzycy zaczynają ją tworzyć. Wzrastaj w prawdzie wtedy gdy odłożysz już mikrofon czy gitare aby te natchnienie nigdy Cię nie opuściło i by muzyka wzbudzała w ludziach pasję i odwagę dla spuszczenia tego rozkładającego się świata ze ściekami. Nie wszyscy dożyjemy do końca ale na tym polega życie każdego człowieka, pracować dla czegoś co ma sens, co zainspiruje innych po nas. “Nie trudzcie się na próżno”

___________

Powyższy artykuł pochodzi z bloga radtrap.wordpress.com, którego wszystkim polecam. Ja ze swojej strony dodałem swoje zdjęcia, oraz kilka filmików.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s